Công ty Logistics hàng đầu Cái Mép

Logistics Cái Mép

CÙNG KẾT NỐI ⇔ CÙNG THÀNH CÔNG

Dịch vụ vận tải tại Cái Mép, Phú Mỹ

Công ty vận tải tại khu vực Cái Mép, Phú Mỹ

x Anh chị đang loay hoay kiếm tìm công ty vận tải tại Cái Mép, Phú Mỹ để vận chuyển lô hàng ngay trong nay mai? x Công ty của …

Giảm chi phí với phương án vận tải thủy từ ĐBSCL đi cảng Cái Mép, Cát Lái

Công ty Logistics tại khu vực Cái Mép, Phú Mỹ

Tổ chức và thực hiện trên cơ sở kết nối nội bộ, kết nối với các khách hàng và đối tác để đạt mục đích là mang lại thành công cho tất cả

Cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải

Vài số liệu về cụm Cảng Cái Mép - Thị Vải
+ 150
triệu tấn / mỗi năm
40 %
nhu cầu cảng biển cả nước
250.000 DWT
trọng tải tàu có thể tiếp nhận
12.000 tỷ/năm
đóng góp vào ngân sách
Tin tức về Cái Mép - Thị Vải

Thông tin mới